Doelstelling

Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve projecten.

De heer C. Appelman heeft vele landen op het Afrikaanse continent en Pakistan bezocht. De leefsituatie van de lokale bevolking, in het bijzonder ook de leefsituatie van kansarme (wees)kinderen, in het bijzonder kinderen met een handicap (lichamelijk dan wel verstandelijk) heeft hem hierbij zeer aangegrepen.

Al vele jaren zet de heer Appelman zich in voor lokale projecten in deze landen. Projecten die er op zijn gericht om de leefsituatie van deze kinderen duurzaam te verbeteren.

In de loop van 2014 hebben een aantal wijzigingen in het bestuur van de stichting plaatsgevonden en heeft de stichting ook haar bakens verzet. De stichting is van mening dat juist ook in de directe omgeving er veel (verborgen) hulpbehoefte en leed aanwezig is. De stichting is zich daarom met name in gaan zetten voor (kleinschaligere) aanvragen in Nederland.

Contact

Postadres
Stichting Care
Postbus 9345
1800GH Alkmaar

Email: info@stichting-care.nl

Fiscaal nummer 8147.90.896